Genel

Kurumsal Etik ve Uyum Haftası ( 4 – 10 Kasım 2018 )

”Kurumsal Etik ve Uyum Haftası” bu yıl 4-10 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor.
Tüm dünyada kutlanmakta olan bu özel hafta, kuruluşunuzda etik ve uyumun önemini vurgulamak için harika bir fırsat sunuyor.
Tüm kurumlarda çalışanların uyum ve etik standartlarını bilmeleri ve gerekliliğini anlamaları, konu hakkında daha fazla düşünmelerini sağlamak, ancak bazı somut adımların atılmasıyla mümkündür.
Bu adımlar konusunda farkındalık yaratabilmek amacıyla “Kurumsal Uyum ve Etik Haftası” boyunca sizlere her gün bir soru yönlendirdik.

1.Soru: Sizce Etik Nedir?
2.Soru: Sizce İş Etiği Kazandırır mı?
3.Soru: Türkiye’de iş dünyasının etik konusuna bakış açısı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
4.Soru: Etik iş yapmak bir şirkette sizce neler kazandırır?
Birkaç cümle ile açıklayın ya da aklınıza gelen ilk kelimeleri bizimle paylaşın dedik ve sorulardan en çok ”Sizce Etik Nedir?’’e cevap aldık.

Cevaplarınız bizim için çok değerli, vakit ayırarak cevapladığınız için teşekkür ederiz.

 

Değer yargılarının, ahlâk ve hakkaniyet çerçevesinde degerlendirilmesidir

Bir olayla karşılaştığımızda, aşağıdakilerden hepsinin cevabı evet ise, o davranış veya eylem doğrudur;

1. Hukuken doğru mu?

2. İş yerimin politikaları ile uyumlu mu?

3. Bana göre doğru mu?

4. Dışardan nasıl görünür (toplum değerlerine uygun mu)?

Etik , Toplum tarafından benimsenmiş kabul edilmiş global ve/veya yerel yazılı olan ve olmayan tüm kurallara uyum sağlama eylemidir..

 

Etik teriminin kökeni Yunanca Ethos (karakter)’dir. Ahlakı felsefi açıdan inceleyen düşünce sistemidir. Ahlakın ne olduğunu dayandığı ilkelerin temelini araştırır. Ahlak, bütün unsurlarıyla bireye hazır sunulan normlar bütünüdür.

Etik, ahlakın ne olduğunu, ilkelerini, dayandığı temelleri ile inceleyerek, bireyin kendi yaşadığı zamana, içinde bulunduğu topluma ve kendi değerlerine göre değiştirdiği, oluşturduğu ilkeler ve kurallardır. Kısaca bireyin ahlaki kuralları hazır bulduğu değil, bütünüyle kurucu ya da etkin olduğu bir alandır. Bu nedenle de ahlak somut, yerel ve pratik; etik ise soyut, teorik ve evrenseldir.

 

Dürüstlük ve adalettir.

 

Etik, insanın, kendine yakışanı “giymesi”dir J Davranışlarında turnusol kağıdı, “insana ve insanlığa yakışan” olan herkesin, etik konusunda önemli ve değerli bir rehberi olduğunu düşünüyorum

 

Bana göre “Etik” … * Davranış ve kararlarımızda adil, objektif, şeffaf olduğumuza dair bir üçüncü kişi nezdinde şaibe/şüphe uyandırmayacak davranışlar sergilemek/kararlar vermek… * Hesap vereceğimiz kimse olmadığında bile toplum adına faydayı bireysel/kişisel çıkarlarımızın önünde tutmak, hesap verebilir şekilde davranışlar sergilemek/kararlar vermek demek…

 

Hayatımızın ve işimizin en önemli anahtar kelimesidir. Etik.

 

Bence Etik kısaca mesleki ahlakdır. İş hayatında etik olmak demek doğru şeyleri yapmamız, kurallara uygun davranmamızdır. Ve çıkarlarımızın çatışmasında ahlaklı bir şekilde davranış sergilememizdir.

 

Bence etik şeffaflıktır, davranışlarının herkesçe bilinmesinden çekinmemek ve vicdan rahatlığıyla hareket edebilmektir.

 

Ahlak, ilk akla gelen çoğunlukla. Diğer tezahürü ise; insan vicdanında, toplumsal değerlerde, sırf insan olmaktan kaynaklanan, insani iç güdülerde varolan, “dürüstlük kuralı” olarak algılıyorum ben.