Genel

Resmet*….

Şirketinde imza yetkilisi bir kişinin bankadan kendi hesabına para göndererek hırsızlık yaptığını ve bunu da muhasebe kayıtlarda manipülasyon yaparak sakladığını RESMET.

Satın alma departmanındaki müdürünün bir arkadaşı ile ortak paravan şirket kurduğunu ve bu şirketten senin şirketine fiktif fatura göndererek seni soyduğunu RESMET.

Satış bölümündeki direktörünün ürünleri düşük fiyattan karısına kurdurduğu şirkete satarak seni zarara uğrattığını, kendi şirketinde ise aldığını ucuz ürünlerle servetine servet kattığını RESMET.

Genel müdürünün sektörde iş yapabilmesi için gerekli olan lisansı almak amacıyla bir kamu görevlisini ailesi ile birlikte yurt dışına tatile gönderdiğini RESMET.

Satış direktörünün müşterideki işi alabilmek için öncelikli olarak müşterideki bir “kişi”yi hediyelerle “satın aldığını” RESMET.

Rüşvet fonunu yaratmak amacıyla suistimalci iş ortakları ile (üçüncü taraflar) fiktif işlemler yapıldığını ve bu yöntemle şirket parasının usulsüz yollar ile dışarı çıkarıldığını, bu para ile rüşvet dağıtılarak haksız rekabet sonucunda işlerin alındığını RESMET.

Rüşvet ile büyüyen işler sonucunda şirket karlılığının arttığını ve bu doğrultuda şirketinin C seviyesindeki kişilere ikramiyeler dağıttığını RESMET.

Genel müdürünün çok güvendiği askerlik arkadaşına seninle aynı sektörde iştigal eden (yani rakip) bir şirket kurdurduğunu ve şirketinin müşterilerini, çalışanlarını ve diğer kaynaklarını yavaş yavaş o şirkete aktardığını RESMET.

Çalışanların gerçekte iş ile ilgili olmayan masrafları sanki iş ile ilgiliymiş gibi göstererek şirketini soyduğunu RESMET.

Şirketinde oluşan giderlerin hileli bir şekilde gelir tablosuna yansıtılmayarak bilançonun aktifinde bir yerlerde saklatıldığını ve böylece şirketinin finansal performansının olduğundan daha iyi gösterildiğini RESMET.

Yukarıda bahsettiğim tüm olayların gerçek suistimal vakalarından alındığını RESMET.

Sıralamadaki rakamın yükseldikçe durumunun kötüleştiği Yolsuzluk Algısı Araştırmasında, Danimarka’nın 1, Uruguay’ın 21, Bhutan’ın 27, Brunei’nin 41, Ruanda’nın 50, Ürdün’ün 57 ve Türkiye’nin 75inci sırada olduğunu RESMET.

Birileri “benim dinim bu, ırkım şu, bayrağım bu, soyum sopum imtiyazlı bu nedenle bizde hırsızlık, rüşvet falan olmaz” derse, Panama Kağıtlarındaki gördüğümüz olayın evrenselliğini RESMET.

Hala itiraz eden olursa ACFE’nin çalışan suistimallerine ilişkin hazırladığı raporda Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgelerde rüşvet ve yolsuzluğun en yüksek suistimal türü olduğunu RESMET.

ACFE’nin araştırmasına göre her şirketin cirosunun en az %5’nin suistimallere heba edildiğini RESMET.

Rüşvet alan ve verinin bir otelin roof barında elinde puro ve viski ile birlikte zaferlerini kutladığını RESMET.

Cesurca ve üç maymunu oynamadan RESMET.

İstediğini istediğin kadar RESMET. Ama RESMET.


* Bu başlık Roger Waters’ın “Is This the Life We Really Want” albümündeki “Picture That” adlı şarkıdan esinlenerek konulmuştur.

Fikret Sebilcioğlu, CFE, SMMM Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Yönetici Ortağı

Fikret Sebilcioğlu, muhasebe, denetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Cerebra’nın yönetici ortağıdır. Muhasebe, bağımsız denetim, nansal raporlama, iç kontroller, adli muhasebe ve suistimal denetimleri ile uyum programları konularında 20 yıldan daha fazla tecrübeye sahiptir.

Fikret Sebilcioğlu Türkiye’de yerleşik birçok uluslararası şirkete UFRS, US GAAP, iç kontroller, iç denetim ve Sarbanes & Oxley Kanunu’na uyum alanlarında hizmet vermiştir. 2009 yılından itibaren beyaz yakalı suistimalleri, varlıkların kötüye kullanılması, rüşvet, fatura komisyonları (kickback), nansal tablo suistimalleri, Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act kanunlarına uyum ile karmaşık adli muhasebe alanlarında birçok projeyi yönetmiştir.

Cerebra’dan önce, Sebilcioğlu PwC İstanbul ve Rotterdam ofislerinde 1993-2008 yılları arasında 15 sene çalışmıştır.

Suistimal İnceleme Uzmanı (Certifed Fraud Examiner), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafında verilen Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir. Fikret Sebilcioğlu, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE Turkey Chapter) ve Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO)’nın nin aktif üyesidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Makalelerdeki görüş ve yorumlar yazar veya yazarlara ait olup , Etik ve İtibar Derneği’nin konu ile ilgili düşüncelerini yansıtmamaktadır.