Etik

Vaka: Mola mı İzin mi?

Margaret Roberts bir bölgesel satış ofisinde yönetici asistanı olarak çalışıyor. Çalışma grubu üç asistan (hepsi kadın), iki orta seviye yönetici ve bir kıdemli yöneticiden oluşuyor. Ofis; rutin yazışmalar, planlama, saha satış kadrosuyla ilgili masraflar ve ulusal ofis için üç aylık raporlarla ilgileniyor. Margaret evli ve üç aylık olduğundan beri kreşe giden iki yaşında bir oğlu var.

Geçtiğimiz birkaç aydır ofiste Margeret’ın sık tekrarlanan yokluklarından kaynaklı yükselen bir gerilim mevcut. Margeret bazen gün içinde beklenmedik şekilde ofisten ayrılıyor, başka zamanlar son dakikada ofise gelemeyeceğini söylemek için arıyor. Görünüşe göre bunun sebebi sık sık doktora gitmesini gerektiren tıbbi sorunları olan oğlu Matt. Durumunun kendini belli ediş şekillerinden biri davranış bozukluğu. Sinirleri kolay bozuluyor ve diğer çocuklara zarar veriyor. İlaçla tedavi görüyor ama ilacın dozajının ayarlanmasında sorunlar var. Bu ise bazen kreş sahibinin Margaret’i arayıp Matt’i eve götürmesini istemesi anlamına geliyor.

Çalışma ekibi Margaret’i mümkün olduğunca idare ediyor: Evden çalışmasını sağlayan şirkete ait bir dizüstü bilgisayarı ve ağ bağlantısı var. Resmi olarak esnek çalışma saatlerine sahip ve haftalık olarak belirli çalışma saatlerini tamamladığı sürece ücret alıyor. Diğer taraftan, ofisten ona ihtiyaç duydukları zamanlarda, özellikle üç aylık raporlar hazırlanırken, çalışma arkadaşları onun beklenmedik yokluklarından rahatsız oluyor. Eskiye göre daha verimsiz ve diğer iki asistan fazla yükün kendi omuzlarına düştüğünü hissediyor. Ona yardımcı olmak için bellerini büktüklerini düşünüyor ama artık iyi niyetlerinin sömürüldüğüne inanıyorlar. Sorunu çözmek ve dezavantajlı duruma düşmemek için ofis yöneticisine başvuruyorlar.

 

Bazı Vaka Soruları:

  • Yönetim Margaret’a yardım için ayarlama yapmalı mı? Evetse neye dayanarak?
  • Mevcut çalışma şekli çalışanların ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Vermiyorsa daha adil veya doğru olması için nasıl değiştirilebilir?
  • Durum geçici gibi görünseydi duruşunuz değişir miydi?
  • Bir işverenin ihtiyacı olan çalışana verebileceği makul izin süresi nedir?
  • Margaret’ın firmadaki konumu etik açıdan bir fark yaratıyor mu? Durum Matt’in annesi değil de babası ile ilgili olsaydı görüşünüzü değiştirir miydiniz?
  • Bu vakada işveren/işçi ilişkilerini düzenlemede devletin rolü nedir? Sizce devletin çalışanı destekleme sorumluluğu var mı?

Kevin Gibson, “Etik ve İş Dünyasına Giriş”