Etik ve Uyum Yönetimi

Kurumsal Etik ve Uyum Programı Geliştirme Gereğinin Ardındaki İtici Güçler

Günümüzde, önde gelen şirketler etik yönetiminin hoşa giden, iyi ahlakın gereği ve kurumsal vatandaşlığın sembolü olan bir değerler manzumesini yayınlamak değil tüm çalışanların içselleştirdiği etik değerlerin, iş yapış biçimlerinin özünü oluşturduğu, bilimsel yöntemlerle etkin bir biçimde yönetilen bir sistematik olduğunun farkındalar.

Bu farkındalık etik yönetimi alanında kuramsal ve uygulama alanında önemli ilerlemelere itici güç olurken hala cevaplanamamış birçok soru olduğu da dikkatlerimizden kaçmamalı.

Bu sorulardan akla ilk gelen bazıları şöyle:

  • Bir etik politikasını şirketin tüm aktivitelerine ve idari fonksiyonlarına adapte etmenin en etkili yolu nedir?
  • Merkezi bir etik yönetimi departmanının rolü nedir? Bu departman nasıl konumlandırılmalıdır?
  • Etik yönetimi departmanının diğer departmanlarla uyumlu çalışması nasıl sağlanır?

Şirketlerin etik politikalarını hazırlarken yaptığı önemli bir hata yasal olanın etik olduğu ve iş etiğinin mevzuata uyum ile eş anlamlı olduğudur. Yasalar özel veya tüzel tüm kişilerin uyması gereken asgari ve temel kurallar bütünüdür. Etik ise bir üst kümedir. Örneğin hediye almak ve vermek yasalken bu hediyenin karşı tarafın kararlarını etkileyecek boyutta olması etik kurallarına uygun değildir.

Bu rehberde önereceğimiz yöntemler, getireceğimiz öneriler ve dünyanın önde gelen firmalarının iyi uygulama örnekleri ile birçok sorunun arasında bu sorulara da cevap vermeye çalışacağız.

Etik ve Uyum Programının Başlıca İşlevleri
Etik ve Uyum Programı üç ana safhanın yönetilmesinde etkindir:

  • Etik ihlalin önlenmesi
  • Etik ihlalin belirlenmesi
  • Etik ihlalin cezalandırılması

Untitled