Yolsuzlukla mücadele

YOLSUZLUK DEMEK NE DEMEK?

Yolsuzluk demek:

Hesap vermemek demek;

Şeffaf olmamak demek;

Çıkar çatışması demek;

Paravan şirketler kurarak şirketlerin soyulması demek;

İhaleye fesat karıştırmak demek;

Ekonomik zorlama yapmak demek;

Yasadışı bağışlar ile imtiyaz elde etmek demek;

Vergi kaçırmak demek;

Bozuk yol ve kaldırım demek;

Rüşvet paralarının vergi cennetlerine kaçırılması demek;

Kişiye özel kanunlar çıkararak, “kanunlara uygun” ama iş etiğini ayaklar altına alarak iş yapmak demek;

Avukat ve mali müşavirlerin yozlaşmış olanlarının, mesleki ahlak ilkelerine uymayarak etik dışı işlemleri ses çıkarmaması veya teknik bilgilerini kullanarak meşrulaştırması demek;

Sesini çıkaramayan tutsak ve korkak medya demek;

Gördüğü hırsızlığa ve ahlaksızlığa ses çıkarmamak demek;

Temel ihtiyaçları daha pahalıya satın almak demek;

Venezüella’da hamile bir kadının çocuğunu doğuramadığı için ülke değiştirmesi demek;

Afrika’da açıklıktan ölen çocuklar demek;

Ülkenin varlıklarının bir zümrenin zengin olması için harcanması demek;

Bir ülkenin geçmişten gelen ve gelecekteki varlıklarının çalınması demek;

Madenlerde gerekli önlemler alınmadığı için işçilerin ölmesi demek;

Araştırmacı gazetecilerin işsiz kalması, hapse atılması, en kötüsü de Maltalı muhalif gazeteci Daphne Caruana Galizia gibi öldürülmesi demek;

Panama ve Paradise Kağıtları demek;

Çaresizlik demek, yoksulluk demek;

Zenginle fakirin mahkemede eşit olmaması demek;

Yozlaşmış yargı, daha az adalet demek;

Daha az sağlık ve eğitim demek;

Daha az demokrasi demek;

Pink Floyd’un Animals albümündeki Uçan Domuzlar demek;

Sustuğumuz ve kayıtsız kaldığımız yerlerden kanamamız demek.

ACFE’nin 2018 Küresel Suistimal Çalışması’na göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada gerçekleşen suistimal vakalarının %60’ı yolsuzluk içeriyor. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye son yıllarda en fazla düşen ülkeden biri oldu ve 180 ülke içinde 78. sırada yer aldı. TRACE tarafından yapılan “2018 Rüşvet Risk Matrisi”nde ise Türkiye 200 ülke içinde 130.sırada yer aldı. Kısaca, yapılan tüm itibarlı araştırmalar üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada, kabul etsek de etmesek de, yolsuzluğun önemli bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Yolsuzluğun evrensel anlamından ve Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede gösterdiği açık başarısızlığından bahsederken, bence bu konuda tek bir şey söylenebilir:

KAN KAYBEDİYORUZ!


WHAT DOES CORRUPTION MEAN?

Corruption means:

To be unaccountable;

To be non-transparent;

To have conflict of interest;

To steal from victim companies by creating shell companies;

To rig bids;

To extort money by using force or threats;

To gain privileges through illegal gratuities;

To evade tax;

To have pavements and roads in bad shape;

To smuggle bribe money to tax havens;

To enact tailor-made laws and then to make business “legitimate” disregarding business ethics;

To have corrupt lawyers and accountants who do not speak up about unethical procedures by violating the principles of professional ethics or legitimizing them using their technical knowledge;

To have cowardly and supressed media which cannot speak up;

Not to speak up against theft and immorality;

To buy basic needs paying more money;

To force a woman in Venezuela go to another country because she cannot give birth in her country;

To have children starving in Africa;

To spend country’s assets to make rich elite individuals;

To steal country’s assets, which come from the past and belong to the future;

To have miners dying due to insufficient precautions in mines;

To have investigative journalists losing their jobs, going to jail, and worse, being killed like opposition journalist Daphne Caruana Galizia in Malta;

To be Panama and Paradise Papers;

To have desperation and poverty;

To have rich and poor being treated unfairly in court;

To have corrupted judgment and less justice;

To have less healthcare and education;

To have little democracy;

To have Flying Pigs in Animals album of Pink Floyd;

To bleed from where we stand by silent and indifferent.

In accordance with the ACFE 2018 Global Fraud Study, %60 of fraud schemes that have occurred in the region where Turkey also belongs to involves corruption. The 2018 Corruption Perceptions Index of Transparency International revealed that Turkey has become one of the big decliners in the last years, ranked 78 out of 180 countries with a score of 41. In the TRACE 2018 Bribery Risk Matrix, Turkey ranked 130 out of 200 countries. In short, all reputable surveys show that, whether we admit it or not, the corruption is very widespread in the region where we live.

Referring to the universal meaning of corruption and the obvious failure of Turkey in the fight against corruption, I believe that just one thing can be said:

WE ARE LOSING BLOOD!


https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/

https://www.transparency.org/cpi2018

https://www.traceinternational.org/trace-matrix

 


 

Yazar: Fikret Sebilcioğlu 

Makalelerdeki görüş ve yorumlar yazar veya yazarlara ait olup , Etik ve İtibar Derneği’nin konu ile ilgili düşüncelerini yansıtmamaktadır.