INmagazine, Uncategorized

İhtiyat Görevi: Sınır Ötesi Bir Uyum Meselesi “FRANSA ÖRNEĞİ”

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu 23 Şubat 2022 tarihinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktif Teklifini (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) (“Direktif…