Etik

Çalışanların Sır Saklama Yükümlülüğü ve Gizlilik Sözleşmeleri

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve birçok açıdan tartışmaya açık konulardan birisi de “Çalışanların Sır Saklama Yükümlülüğü” ve aslında bu yükümlülüğün güvencesi…