Etik, İtibar Yönetimi

ESG, İş Etiği ve İtibar

ESG (Environmental, Social and Governance / Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim), şüphesiz son dönemin en önemli konularından biridir ve somut…